?!DOCTYPE html> 优质短信q_Q备受企业青?/title> <link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" /> <link href="/templates/xintengxin2019/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--头部开?-> <!--头部开?-> <div class="subMenu ui-header"> <div class="ui-header-box"> <a href="/" class="ui-header-logo"> <img src="/templates/xintengxin2019/images/logo.png" alt=""> </a> <div class="ui-header-dl"> <a href="/zhuce/denglu.html">??/a> </div> <div class="ui-header-qq"> <a href="/zhuce/zhuce.html">注册有礼</a> </div> <div class="ui-header-seach"> <form id="search_mini_form" action="#" method="get"> <div class="form-search"> <!--<button class="button" onclick="SiteSearch('/sousuo.html');"></button>--> <a href="javascript:;" onclick="SiteSearch('/sousuo.html');"><div class="button"></div></a> <input id="keywords" name="keywords" type="text" class="input-text" onkeydown="if(event.keyCode==13){SiteSearch('/sousuo.html');return false};" placeholder="输入兛_? value="" maxlength="128" /> </div> </form> </div> <div class="ui-header-nav"> <dl> <dd id="da"> <h3><a href="/" class="white">首页</a></h3> </dd> <dd id="d1"> <h3>产品中心</h3> <ul> <li> <a href="/cpzx/dxyzm.html">短信验证?/a> </li> <li> <a href="/cpzx/hydx.html">会员短信</a> </li> <li> <a href="/cpzx/hyyyk.html">行业应用?/a> </li> <li> <a href="/cpzx/khjc.html">I号?/a> </li> </ul> </dd> <dd id="d2"> <h3>技术支?/h3> <ul> <li> <a href="/jszc/jszc.html">帮助中心</a> </li> <li> <a href="/jszc/MassApi.html">API接口</a> </li> <li> <a href="/jszc/MassTexting.html">使用场景</a> </li> </ul> </dd> <dd id="d3"> <h3>服务中心</h3> <ul> <li> <a href="/fwzx/jjfa_96.html">解决Ҏ</a> </li> <li> <a href="/fwzx/fwzf.html">服务资费</a> </li> <li> <a href="/fwzx/zffc.html">在线付款</a> </li> </ul> </dd> <dd id="d4"> <h3>关于我们</h3> <ul> <li> <a href="/gywm/jtjj.html">集团?/a> </li> <li> <a href="/gywm/qyzz.html">企业资质</a> </li> <li> <a href="/gywm/lxwomen.html">联系我们</a> </li> <li> <a href="/gywm/xyzhaopin.html">人才招聘</a> </li> </ul> </dd> </dl> </div> </div> </div> <!--头部l束--> <!--<div class="alert_small_div"><a class="alert_small" target="_blank" href="/activity/activity.html"></a> <span class="alert_small_close"></span></div> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/templates/xintengxin2019/11.1_alert/css/alert.css" /> <script src="/templates/xintengxin2019/11.1_alert/js/jquery-2.1.4.min.js"></script>--> <script> //$(function () { // $('.alert_small_close').click(function () { // $('.alert_small_div').css('display', 'none'); // }) //}) </script> <!--头部l束--> <!--banner开?-> <img src="/templates/xintengxin2019/images/new_01.png" alt="新闻中心" class="new_banner"> <!--bannerl束--> <!--导航开?-> <div class="con xwxq_nav"> <a href="/xwzx/hyzixun_112.html">新闻中心</a> > <a href="/xwzx/hyzixun_107.html">行业动?/a> > 优质短信q_Q备受企业青? </div> <!--导航结?-> <!--新闻开?-> <div class="news_xq con clearfix"> <div class="wenzhang fl"> <h2 class="show_news_t">优质短信q_Q备受企业青?/h2> <div class="clearfix" style="margin:0 0 30px 0"> <img src="/upload/201909/03/201909031912542223.png" width="18" height="18" class="fl"> <span class="fl">  2019/9/3 19:12:56</span> </div> <div class="new_xq_text"> <p><p style="padding-bottom:0px;widows:2;text-transform:none;background-color:#ffffff;font-style:normal;text-indent:28px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;font-family:'Microsoft YaHei';white-space:normal;orphans:2;letter-spacing:normal;color:#333333;font-size:14px;font-weight:400;word-spacing:0px;padding-top:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> 优质的会员服务短信发送^収ͼZ业、店铺提供快速便L用户q营服务Q群发短信广泛适用于开展促销、打折、老用户回馈等优惠信息发布Q提升成交量<br />     优质企业?a style="outline-style:none;outline-color:invert;outline-width:0px;color:#666666;text-decoration:none;" href="http://www.sjqnpi.live/" target="_blank">短信q_</a>接口无论是在内部理Q还是外部应用都起到了非常大的作用,也正因ؓ如此Q短信被各大企业看好q睐? </p> <p style="padding-bottom:0px;widows:2;text-transform:none;background-color:#ffffff;font-style:normal;text-indent:28px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;font-family:'Microsoft YaHei';white-space:normal;orphans:2;letter-spacing:normal;color:#333333;font-size:14px;font-weight:400;word-spacing:0px;padding-top:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> <img style="border-bottom:0px;text-align:center;border-left:0px;vertical-align:middle;border-top:0px;border-right:0px;" alt="" src="http://www.sjqnpi.live/upload/201908/27/201908271353008826.png" data-bd-imgshare-binded="1" /><br />      优秀的企业^台短信具备什?br /> 1.首先要有正规的资质,SP是短信服务^台必要具备的一个证书,只有拥有了它Q才有资格办理短信业务,它的重要E度可与营业执照相媲,对于q方面不是很了解的h来说Q徏议去别家信息服务公司了解一下详l情c?br /> 2.公司规模Q就是公司的成立旉、注册资本、短信服务、短信h根{后l服务等。从q些信息可以反映Z个公司的l营状况Q经营状况好的短信服务公司,一般这些基性的评h都是很不错的Q短信^台的E_性也不会很差?br /> 3.在企业的内部理上,短信是ؓ企业的内部进行服务,比如工作通知、日常的会议通知、紧急事w知、工作指令通知、薪资发N知以及节假日员工祝短信等Q将沟通模式变为有效,单,不仅仅省M大量的h力物力以及成本,q提高了工作效率Q是企业的发展一个非怼U的得力助手? </p> <p style="padding-bottom:0px;widows:2;text-transform:none;background-color:#ffffff;font-style:normal;text-indent:28px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;font-family:'Microsoft YaHei';white-space:normal;orphans:2;letter-spacing:normal;color:#333333;font-size:14px;font-weight:400;word-spacing:0px;padding-top:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> 4.在企业的外部应用上主要是Z业提供商品宣传、客户关怀、售后服务以及品服务更? </p> <p style="padding-bottom:0px;widows:2;text-transform:none;background-color:#ffffff;font-style:normal;text-indent:28px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;font-family:'Microsoft YaHei';white-space:normal;orphans:2;letter-spacing:normal;color:#333333;font-size:14px;font-weight:400;word-spacing:0px;padding-top:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> 短信业务:信息发送要快、信息到辄要高、信息通道要流畅。这是信息业务的基础Q如果这三者基都通过不了Q就不要谈论信息的后l服务效果了。这三个要求中,首先需要信息通道畅Q质量好Q这h可以带动h信息的发送速度以及到达率的Q一个总部带动两个分支。后l服务是不是C </p> <p style="padding-bottom:0px;widows:2;text-transform:none;background-color:#ffffff;font-style:normal;text-indent:28px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;font-family:'Microsoft YaHei';white-space:normal;orphans:2;letter-spacing:normal;color:#333333;font-size:14px;font-weight:400;word-spacing:0px;padding-top:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> <img style="border-bottom:0px;text-align:center;border-left:0px;vertical-align:middle;border-top:0px;border-right:0px;" alt="" src="http://www.sjqnpi.live/upload/201908/27/201908271353300236.png" data-bd-imgshare-binded="1" /><br /> q一Ҏ非常重要的,其实说白了就是售后,如果在操作的时候发生的一些不好的情况Q就需要短信群发公司及时进行解决了Q假设他们的后箋服务跟不上的话,用户没办法及时接收到短信,没办法及时了解到商家的各U信息、促销zd{等Q对商家的媄响也是蛮大的?br />     腾信<a style="outline-style:none;outline-color:invert;outline-width:0px;color:#666666;text-decoration:none;" href="http://www.sjqnpi.live/" target="_blank">发短信q_</a>Q不仅仅是做发短信Q更是一站式数字化企业营销Ҏ解决专家。腾信十q_服务用户过百万Q涉及金融、地产、医疗、物业、银行、金融、保险、物、电商等行业Q成熟的短信q营l验和完善的售后服务体系Q腾信发短信q_成ؓ行业领先的短信服务商Q风雨十q_初心不变Q腾信群发短信^台将一如既往Q致力于为用h供更L争力的营销解决Ҏ而努力! </p></p> </div> <div class="text_line"></div> <div class="clearfix" style="margin:15px 0 30px 0;"> <div class="fl new_next clearfix"> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1031.html">火眼金睛识别优质短信验证码^?/a> <span class="blue" style="display:inline-block; float:left"> < 上一?/span> </div> <div class="fr new_next clearfix "> <span class="blue"> < 下一?/span> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1035.html">企业zd通知短信Q需要靠优质的短信^?/a> </div> </div> </div> <div class="fr"> <h3>最新资?/h3> <ul class="aside_list"> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1563.html">短信通知服务在社会不可或~Z?/a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1562.html">快来围观学识? 手机短信验证码接口攻d防范Ҏ</a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1551.html">为短信群发正w,挖掘商业价?/a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1550.html">会员短信营销发不能盲目跟风Q要注意三原?/a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1537.html">选择好验证码短信q_Q具有商业安全h?/a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1536.html">双十一促销短信发疯狂来袭Q如何辩证看?/a> </li> </ul> <h3>推荐资讯</h3> <ul class="aside_list"> <!--CZ二:昄新闻频道最新推?条信息,新闻频道的名UCؓ“xinwenzhongxin?-> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1479.html">掌握短信发3个技巧,效果会更?/a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1042.html">短信验证码接口轻村֯接事?/a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1041.html">短信发 如何获取有效客户</a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1040.html">提升会员zd短信营销转化率的关键事项</a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixunlist_1039.html">会员营销短信应选择发送时_辑ֈ预期效果</a> </li> </ul> <h3>关键词标{?/h3> <ul class="aside_list_a clearfix"> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e5%b9%b3%e5%8f%b0">短信q_ <i>(88)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e4%bc%9a%e5%91%98%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%90%a5%e9%94%80">会员短信营销 <i>(54)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81">短信验证? <i>(46)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%be%a4%e5%8f%91%e7%9f%ad%e4%bf%a1">发短信 <i>(42)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e7%be%a4%e5%8f%91">短信发 <i>(41)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e5%8f%91%e7%9f%ad%e4%bf%a1">发短? <i>(28)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=106%e7%9f%ad%e4%bf%a1">106短信 <i>(23)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e4%bc%9a%e5%91%98%e8%90%a5%e9%94%80%e7%9f%ad%e4%bf%a1">会员营销短信 <i>(20)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e5%b9%b3%e5%8f%b0">短信验证码^? <i>(10)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e9%80%9a%e7%9f%a5">短信通知 <i>(10)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e6%b4%bb%e5%8a%a8">短信zd <i>(6)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e4%bc%9a%e5%91%98%e7%9f%ad%e4%bf%a1">会员短信 <i>(6)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e7%9f%ad%e4%bf%a1">验证码短? <i>(6)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e6%8e%a5%e5%8f%a3">短信接口 <i>(6)</i> </a> <li> <li> <a href="/tags.html?tags=%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e4%b8%9a%e5%8a%a1">短信业务 <i>(6)</i> </a> <li> </ul> </div> </div> <!--新闻l束--> <!--注册开?-> <!--注册开?-> <div class="zhuce_bg"> <div class="con"> <h1>只需三步 ?极速注册试?/h1> <div class="zhuce_img"> <img src="/templates/xintengxin2019/images/jjfa_10.png" width="102" height="102"><span>1. 3U极速注?/span><img src="/templates/xintengxin2019/images/jjfa_17.png" width="34" height="20" class="site"><img src="/templates/xintengxin2019/images/jjfa_12.png" width="102" height="102"><span>2. d试用</span><img src="/templates/xintengxin2019/images/jjfa_17.png" width="34" height="20" class="site"><img src="/templates/xintengxin2019/images/jjfa_14.png" width="102" height="102"><span>3. {订合作协议</span> </div> <a href="/zhuce/zhuce.html">立即注册</a> </div> </div> <!--注册l束--> <!--注册l束--> <!--底部开?-> <!--底部开?-> <div class="footer"> <div class="footer_top"> <ul class="con clearfix"> <li class="txt_l"> <i class="footer_icon fir"></i> <span>集团客服 400-089-6089</span> </li> <li class="txt_c"> <i class="footer_icon sec"></i> <span>一对一售前售后服务</span> </li> <li class="txt_r"> <i class="footer_icon thir"></i> <span>7x24时技术保?/span> </li> </ul> </div> <div class="footer_mid"> <div class="con clearfix"> <div class="footer_nav"> <ul> <li> <h4>产品中心</h4> </li> <li> <a href="/cpzx/dxyzm.html">短信验证?/a> </li> <li> <a href="/cpzx/hydx.html">会员短信</a> </li> <li> <a href="/cpzx/khjc.html">I号?/a> </li> <li> <a href="/cpzx/hyyyk.html">行业应用?/a> </li> </ul> <ul> <li> <h4>热销产品</h4> </li> <li> <a href="/cpzx/dxyzm.html">短信验证?/a> </li> <li> <a href="/cpzx/hydx.html">会员短信</a> </li> <li> <a href="/fwzx/jjfa_96.html">解决Ҏ</a> </li> </ul> <ul> <li> <h4>关于我们</h4> </li> <li> <a href="/gywm/jtjj.html">集团?/a> </li> <li> <a href="/gywm/qyzz.html">企业资质</a> </li> <li> <a href="/gywm/lxwomen.html">联系我们</a> </li> <li> <a href="/gywm/xyzhaopin.html">人才招聘</a> </li> </ul> <ul> <li> <h4>分支l构</h4> </li> <li> <a href="/fgs/bf.html">北京分公?/a> </li> <li> <a href="/fgs/sf.html">上v分公?/a> </li> <li> <a href="/fgs/gf.html">q州分公?/a> </li> <li> <a href="/fgs/sz.html">深圳分公?/a> </li> </ul> <ul> <li> <h4>新闻中心</h4> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixun_107.html">行业资讯</a> </li> <li> <a href="/xwzx/hyzixun_108.html">腾信动?/a> </li> </ul> <ul class="footer_nav_special"> <li> <h4 class="text_center">x腾信</h4> </li> <li> <img src="/templates/xintengxin2019/images/wx.png" alt="腾信集团微信公众? /> <img src="/templates/xintengxin2019/images/wb.png" alt="腾信集团微博账号" /> </li> <li> <span>腾信微信公众?/span> <span>腾信微博账号</span> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer_bot"> <p> 友情链接Q? <a href="http://www.chn-nbiot.com/" target="_blank" title="H带物联|?>H带物联|?/a><em>|</em> <a href="http://www.sjqnpi.live/fgs/gf.html" target="_blank" title="q州短信发">q州短信发</a><em>|</em> <a href="http://www.sjqnpi.live/fgs/bf.html" target="_blank" title="北京短信发">北京短信发</a><em>|</em> <a href="http://www.sjqnpi.live/cpzx/dxyzm.html" target="_blank" title="验证码短?>验证码短?/a><em>|</em> <a href="http://www.sjqnpi.live/cpzx/hydx.html" target="_blank" title="会员营销短信">会员营销短信</a><em>|</em> <a href="http://www.sjqnpi.live/cpzx/hydx.html" target="_blank" title="通知提醒短信">通知提醒短信</a><em>|</em> <a href="http://www.sjqnpi.live/zhuce/zhuce.html" target="_blank" title="企业短信定制">企业短信定制</a><em>|</em> <a href="http://www.sjqnpi.live/jszc/jszc.html" target="_blank" title="短信q_">短信q_</a><em>|</em> <a href="http://www.sjqnpi.live/cpzx/hyyyk.html" target="_blank" title="行业应用?>行业应用?/a><em>|</em> <a href="http://www.mzyylsb.com/" target="_blank" title="怹?>怹?/a><em>|</em> <a href="http://dzbjwl.com" target="_blank" title="q州搬家公司h">q州搬家公司h</a><em>|</em> <a href="http://xinjiang.bidchance.com" target="_blank" title="新疆招标|?>新疆招标|?/a> </p> <p style="padding-top:1px;"> <!--站长l计--> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1274814485'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1274814485%26show%3Dpic1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <img src="/templates/xintengxin2019/images/home_116.png" width="17" height="18" class="ba"><span>Copyright @2009-2019 沛_腾信通信技术有限公? 备案~号Q?a href="http://www.miitbeian.gov.cn" style="color:#fff" target="_blank">豫B2-20110041</a><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?bbe3362cc109889d27619770af2051a1"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script></span> </p> </div> </div> <!--底部l束--> <!--<div class="alert_small_div"><a class="alert_small" target="_blank" href="/activity/activity.html"></a> <span class="alert_small_close"></span></div> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/templates/xintengxin2019/11.1_alert/css/alert.css" /> <script src="/templates/xintengxin2019/11.1_alert/js/jquery-2.1.4.min.js"></script> <script> $(function () { $('.alert_small_close').click(function () { $('.alert_small_div').css('display', 'none'); }) }) </script>--> <!--底部l束--> <!--客服开?-> <!--客服开?-> <div class="right_side"> <ul> <li class="kefu"> <a href="http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=11501812&userId=1927502">在线客服</a> <P>客服人员为您解疑{惑</P> </li> <li class="tel"> <P>咨询电话</P> <span>400-089-6089</span> </li> <li class="wx"> <P>x微信公众?/P> <img src="/templates/xintengxin2019/images/home_43.png" alt=""> </li> </ul> </div> <!--客服l束--> <script> </script> <!--客服l束--> <script type="text/javascript" src="/templates/xintengxin2019/js/jquery.min.js"></script> <!--头部D--> <script type="text/javascript" src="/templates/xintengxin2019/js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templates/xintengxin2019/js/common.js"></script> <a href="http://www.sjqnpi.live/"><span class="STYLE1">Ϻи</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.fmwvbw.icu">ϵ߰Ƥ׬Ǯ6</a> <a href="http://www.ljtwpa.icu">ʨ׬Ǯ</a> <a href="http://www.awenhq.icu">ﳵ׬Ǯĸ</a> <a href="http://www.hiebst.icu">׬Ǯ൫</a> <a href="http://www.nxiozj.icu">Ͷʻɰ׬Ǯ</a> <a href="http://www.ydwboy.icu">ֻ׬Ǯ</a> <a href="http://www.ixepdb.icu">ʦ׬Ǯ</a> <a href="http://www.gftyus.icu">ݸŮ˿ʲô׬Ǯ</a> <a href="http://www.nkryng.icu">4 5Сʲô׬Ǯ</a> <a href="http://www.pbkuxn.icu">λ25ô׬Ǯ</a> <a href="http://www.dmnybt.icu">ս׬Ǯ</a> <a href="http://www.wiejbj.icu">ҳϷ׬Ǯ</a> <a href="http://www.rbzkpw.icu">13.5׹ҳ׬Ǯ</a> <a href="http://www.oirdux.icu"> һ׬Ǯ</a> <a href="http://www.sbqucy.icu">δ׬ǮĶʮֻƱ</a> <a href="http://www.gamjql.icu">Լӹ׬Ǯ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>